Deze week in de strijd van goede hulpverlening: de gemeente die zomaar mijn huishoudelijke hulp stop zegt

In verband met mijn aankomende verhuizing en mijn beperkte belastbaarheid nam mijn Jados-begeleider contact op met sociale zaken van mijn gemeente. Ik ontvang momenteel twee voorzieningen uit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

De reden dat mijn begeleider contact opnam met de gemeente had betrekking op dat de hulp vanuit Jados moet stoppen in deze gemeente, maar dat ik graag wil dat die verder gaat in de volgende gemeente. Mijn indicatie loopt nog ontzettend lang door, dus we hoopten op het kunnen overzetten naar de gemeente waar ik binnenkort naar verhuis. Dit kan helaas niet.

Daarop gaf mijn begeleider telefonisch aan dat zij zelf stopt met mij begeleiden per 1 juli. Dit omdat ik dus ga verhuizen en zij nog wat eerder dan dat zelf met vakantie gaat.

De WMO consulente heeft hier vervolgens door haar eigen interpretatie van gemaakt dat ik per 1 juli ga verhuizen en dat ook mijn andere WMO-indicatie dan moet worden stopgezet. Dit is echter niet het geval.

Is dit bij mij nagevraagd? Nee.

Is dit aan mij medegedeeld? Nee.*

Ben ik handelingsbekwaam? Jazeker.

Zodoende hoorde mijn man en ik afgelopen woensdag van onze huishoudelijke hulp van Stichting Buurtdiensten dat zij volgende week voor het laatst komt.

Dat is niet fijn als je in je derde trimester zit, autistisch bent en er een verhuizing voor de deur staat.

Gisteren belde ik samen met mijn begeleider de WMO consulente op. Geen excuses, wel een hoop gelach. Ik voel me hier rot bij. Tekort gedaan. Niet als volwassene behandeld.

Ze draait het terug en ik kan opzeggen wanneer ik wil.

Daar moet ik dan maar blij mee zijn?

De realiteit is dat dit onnodige stress kost, niet had hoeven (of zelfs mogen) gebeuren en bovendien mijn vaste vertrouwde hulp helemaal niet meer kan op de dag die ze altijd kan!

*De WMO consulente gaf aan dat dit besluit bijgevoegd was bij de opgevraagde stukken die wij onlangs ontvingen. Dit is echter niet zo.

Als ik terugkijk op 4 jaar WMO concludeer ik:

-de AVG is regelmatig geschonden (mails doorsturen, persoonsinformatie aan derden verstrekken**)

-er zijn meermaals zaken geschied zonder mijn medeweten of goedkeuren (denk aan contracten aangaan en ontbinden)

-foutieve voorlichting (bijvoorbeeld over subsidiemogelijkheden kinderopvang, wat voor alle uitkeringsdoelgroepen behalve de Wajong bleek te gelden).

**Dit geldt evengoed voor het UWV: een voormalige begeleider heeft meermaals details van mijn uitkering kunnen bespreken met medewerkers waarbij zij mijn naam gaf en ze dus echt mijn dossier indoken.

Ik heb niet echt puf om hier nu iets mee te doen verder.

Autivisme Redactie
Autivisme Redactie
Artikelen: 29

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ga naar de inhoud