ABA – bevindingen en leesvoer over deze ‘gedragstherapie’

ABA – bevindingen en leesvoer over deze ‘gedragstherapie'(ABA = ‘Applied Behavior Analysis’)

ABA is een omstreden gedragstherapie die ook in Nederland wordt gebruikt.
https://stopabasupportautistics.home.blog/2019/07/23/what-is-applied-behavior-analysis-and-why-is-it-so-terrible/

Ondanks dat ABA heel bekend en veelgebruikt is, valt het mij op dat weinig onderzoekers en professionals bekend zijn met de problemen van ABA, en soortgelijke gedragstherapie.ABA is een veelgebruikte strategie bij het ‘behandelen’ van kenmerken van autisme. Behandelen tussen aanhalingstekens omdat het hier eigenlijk al fout gaat; natuurlijk kan het wenselijk zijn negatieve aspecten te verminderen* maar zoals eerder genoemd is autisme geen ziekte. Daarnaast is de vraag door wie de negatieve aspecten als probleem worden gezien. *het gaat ook niet echt om verminderen, eerder om afleren. Daarbij ontkent het vaak de behoeften van het individu en ligt de focus op het omvormen van dit individu naar de norm. Het is weer de auti die het offer moet maken, weer de auti die zich aan moet passen i.p.v. andersom. Zo kan bijvoorbeeld het geen oogcontact maken, flapperen of wiegen worden afgeleerd, terwijl auti’s dit nodig hebben en het gezond gedrag is.

Alarmbel 1: ABA is bedacht door Ivar Lovaas, die tevens ‘homogenezingstherapie’ ontwikkelde (gay conversion therapy).

https://stopabasupportautistics.home.blog/2019/07/23/the-origins-of-aba-o-ivar-lovaas-the-father-of-aba-and-gay-conversion-therapy/
https://catalystjournal.org/index.php/catalyst/article/view/29579

Alarmbel 2: Het is gebaseerd op het achterhaalde concept van straffen en belonen, zoals bekend vanuit het radicaal behaviorisme (een verouderde stroming binnen de psychologie die verondersteld dat alles uit gedragingen bestaat, inclusief emoties). Het is nogal eens met hondentraining vergeleken omdat het radicaal behaviorisme uiteindelijk van Pavlov, of specifieker Skinner afkomt.
https://neuroclastic.com/2019/03/27/is-aba-really-dog-training-for-children-a-professional-dog-trainer-weighs-in/

Alarmbel 3: ABA is nauwelijks evidence based practice te noemen. Dat is vreemd, omdat ook in Nederland zorgverzekeringen graag behandelmethoden zien die bewezen effectief zijn. Er is niet zoveel bewijs dat ABA effectief is en de onderzoeken die dit wel uitwijzen hebben problemen met enkele fundamentele wetenschappelijke criteria.
https://www.altteaching.org/us-government-reports-that-aba-doesnt-work/
https://www.aprenderaquererme.com/2019/12/02/evidence-based-practices-and-aba/

ABA is kindermishandeling. Alarmbel 4: Veel autistische volwassenen die aan ABA zijn blootgesteld hebben trauma’s opgelopen. Daarnaast is het aantal uren per week doorgaans erg hoog. Eenieder die ooit in therapie heeft gezeten weet hoe belastend therapie kan zijn.

ABA is symptomatisch voor de neurotypische bias in zowel onderzoek als behandeling van autistische personen. Het is daarnaast institutioneel validisme. Bovendien is het onnodig. Enerzijds omdat een groot aantal van de problemen die de slachtoffers van ABA hebben, helemaal geen problemen zijn. Anderzijds omdat er zat alternatieven zijn voor ABA.
http://www.thinkingautismguide.com/2017/04/if-not-aba-then-what.html

De belangrijkste link uit dit hele bericht, sla ‘m op in je favorieten: https://stopabasupportautistics.home.blog/2019/08/11/the-great-big-aba-opposition-resource-list/

Conclusie / TL;DR:ABA is een gedragstherapie die veel gebruikt wordt bij de ‘behandeling van autisme’. Helaas blijkt de therapie niet alleen ineffectief, zij blijkt ook schadelijk. Volwassen autistische personen die aan ABA zijn blootgesteld als kind, blijken in grote getale getraumatiseerd. De autistische gemeenschap spreekt zich al jaren uit tegen deze weerzinwekkende benadering van autisme. Ook zijn er zat alternatieven. Het is zodoende onbegrijpelijk dat ABA wereldwijd en ook in Nederland nog gebruikt wordt.

Discussie:Dit alles is aanleiding om ook de overige gedragstherapieën voor autisme kritisch onder de loep te nemen, niet alleen in de zin van of het ‘evidence based practice’ is, maar ook in wetenschapsfilosofische zin; hoe houdbaar is bijvoorbeeld (radicaal) behaviorisme nou nog en in hoeverre is er niet altijd sprake van een neurotypische bias bij de ‘behandeling’ van autisme? Wie is er nu echt gebaat bij welke therapie?

Autivisme Redactie
Autivisme Redactie
Artikelen: 29

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ga naar de inhoud